Medierea sau solutionarea amiabila a conflictelor

    Medierea reprezinta o modalitate facultativa de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.

    Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoana apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile. 


De ce sa alegeti medierea pentru solutionarea unui conflict?

  • este o procedura mult mai rapida decat cea in instanta
  • se poate recurge la mediere in orice moment: inainte de a actiona in justitie, dupa chemarea in judecata, in caile de atac si chiar in faza executarii silite
  • costurile sunt mai mici
  • asigura confidentialitatea, spre deosebire de sedintele de judecata care sunt, de regula, publice
  • satisfactie mai mare: decizia apartine partilor, nefiind impusa de instanta sau de o terta persoana
  • nu este obligatoriu sa va dovediti sustinerile cu martori
  • medierea repara si nu distruge relatii, spre deosebire de un proces in instanta, care, de cele mai multe ori, ascute conflictul dintre persoane
  • este o procedura prin care se elimina stressul, spre deosebire de intimidarea pe care pot sa o simta persoanele in sala de judecata

FOARTE IMPORTANT: ACORDUL DE MEDIERE CONSTITUIE TITLU EXECUTORIU, prin autentificare la notar sau prin consfinţirea acestuia de către instanţa judecătorească, în urma unei simple cereri depuse de către părți.

Campurile marcate cu * sunt obligatorii.

Termeni importanţi folosiţi în mediere:

Cerere de mediere – solicitarea scrisă a cel puțin uneia dintre părți, prin care își exprimă dorința de a iniția medierea

Conflict – ceartă, disputa, neînțelegere, dezacord, *razboi*, antoagonism

Părți – persoanele fizice sau juridice participante la ședințele de mediere

Mediator – persoana autorizată să desfășoare ședințe de mediere

Certificat de informare – documentul eliberat părților de către mediator, prin care se certifică faptul că au fost informați asupra avantajelor și procedurilor medierii

Invitație la mediere - documentul scris sau oral prin care inițiatorul medierii invită prin intermediul persoanei autorizate cealaltă parte, la mediere

Acord de confidențialitate – documentul semnat de părți, prin care sunt de acord cu păstrarea confidențialității datelor și informațiilor privitoare la mediere

Acord de mediere – documentul încheiat și semnat de către părți în urma procesului de mediere desfășurat în prezența unui mediator autorizat, în care sunt stipulate soluțiile de comun acord convenite de părțile semnatare ale actului

Contract de premediere – înțelegerea dintre mediator și inițiatorul medierii

Sedințe de mediere – întâlnirile dintre mediator și părți

Ședințe separate – întâlnirile separate dintre mediator și părți

Proces verbal de încheiere a medierii – documentul prin care se certifică faptul că medierea s-a desfășurat conform proceurilor și care conține rezultatul medierii

Mediator autorizat – persoana care deține calificarile necesare și autorizarea desfășurării medierilor și încheierii acordurilor de mediere

Contract de mediere – înțelegerea dintre mediator și părți, prin care mediatorul este autorizat să desfășoare toate demersurile necesare parcurgerii medierii, în condițiile legii

 

 

 NOU!! COLECȚIA - VIOLENȚA DOMESTICĂ - ASPECTE GENERALE, JURIDICE ȘI PSIHOLOGICE

DESCARCĂ GRATUIT

Share

UA-42855688-1