Medierea sau soluționarea amiabilă a conflictelor

    Medierea reprezintă o modalitate facultativă de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de deplină neutralitate, imparțialitate și confidențialitate.

    Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile o acordă mediatorului, ca persoană apta să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin obținerea unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile. 

 De ce să alegeți medierea pentru soluționarea unui conflict?

  • este o procedură mult mai rapidă decât cea în instanță
  • se poate recurge la mediere în orice moment: înainte de a acționa în instanță, dupa chemarea în judecată, în caile de atac si chiar in faza executarii silite
  • costurile sunt mai mici
  • asigură confidențialitatea, spre deosebire de ședintele de judecată care sunt, de regulă, publice
  • decizia aparține părților, nefiind impusă de instanță sau de o terță persoană
  • nu este obligatoriu dovedești sustinerile cu martori
  • medierea repară si nu distruge relații, spre deosebire de un proces în instanță, care, de cele mai multe ori, intensifică și face iremediabil conflictul dintre persoane
  • este o procedură prin care se reduce nivelul de stress, spre deosebire de intimidarea pe care pot să o simtă persoanele în sala de judecata, mai ales cei care nu sunt obișnuiți cu această ipostază.

FOARTE IMPORTANT: ACORDUL DE MEDIERE CONSTITUIE TITLU EXECUTORIU, prin autentificare la notar sau prin consfinţirea acestuia de către instanţa judecătorească, în urma unei simple cereri depuse de către părți.

Termeni importanţi folosiţi în mediere:

Cerere de mediere – solicitarea scrisă a cel puțin uneia dintre părți, prin care își exprimă dorința de a iniția medierea

Conflict – ceartă, disputa, neînțelegere, dezacord, *razboi*, antoagonism

Părți – persoanele fizice sau juridice participante la ședințele de mediere

Mediator – persoana autorizată să desfășoare ședințe de mediere

Certificat de informare – documentul eliberat părților de către mediator, prin care se certifică faptul că au fost informați asupra avantajelor și procedurilor medierii

Invitație la mediere - documentul scris sau oral prin care inițiatorul medierii invită prin intermediul persoanei autorizate cealaltă parte, la mediere

Acord de confidențialitate – documentul semnat de părți, prin care sunt de acord cu păstrarea confidențialității datelor și informațiilor privitoare la mediere

Acord de mediere – documentul încheiat și semnat de către părți în urma procesului de mediere desfășurat în prezența unui mediator autorizat, în care sunt stipulate soluțiile de comun acord convenite de părțile semnatare ale actului

Contract de premediere – înțelegerea dintre mediator și inițiatorul medierii

Sedințe de mediere – întâlnirile dintre mediator și părți

Ședințe separate – întâlnirile separate dintre mediator și părți

Proces verbal de încheiere a medierii – documentul prin care se certifică faptul că medierea s-a desfășurat conform proceurilor și care conține rezultatul medierii

Mediator autorizat – persoana care deține calificarile necesare și autorizarea desfășurării medierilor și încheierii acordurilor de mediere

Contract de mediere – înțelegerea dintre mediator și părți, prin care mediatorul este autorizat să desfășoare toate demersurile necesare parcurgerii medierii, în condițiile legii

 

 

 NOU!! COLECȚIA - VIOLENȚA DOMESTICĂ - ASPECTE GENERALE, JURIDICE ȘI PSIHOLOGICE

DESCARCĂ GRATUIT

Share

UA-42855688-1