SUCCESIUNEA şi MOȘTENIREA stabilite prin acordul de mediere

13.02.2021 postat

    Succesiunea și moștenirea sunt, deseori, subiecte de conflict între frați, soți sau urmași, în general. Medierea vine în întâmpinarea acestor situații, propunând soluția acordului și înțelegerii confidențiale, imparțiale și legale. 

    În ultimul timp, tot mai multe persoane m-au întrebat dacă și cum se realizează succesiunea și moștenirea prin procedura acordului de mediere. M-am gandit să dau informația oricărei persoane interesate de speță. Așadar, în primul rând trebuie să se stie că succesiunea se realizează numai în urma decesului unei persoane.

Dacă nu există un testament care să certifice împărțeala bunurilor rămase după defunct, deseori între cei care au pretenții, se ajunge la un proces de partaj al moștenirii, de dezbatere succesorală, de iesire din indiviziune și – nu de puține ori – la procese privind chiar calitatea de moștenitori. Aceste episoade sunt de evitat, pe cât posibil, ele conducând la un consum de timp, de bani, de energie mult prea mari, asta pe lânga faptul că se distrug relații interumane mult mai de preț decât orice moștenire.

Astfel, în cazul în care moștenitorii legali supraviețuitori aleg o dezbatere succesorală la un mediator, există două situații din punct de vedere al parcursului deschiderii succesorale:

1. Dacă persoanele în drept au obțin certificatele care le atestă calitatea de moștenitori, de la notarul public de la ultimul domiciliu al defunctului și apelează la un mediator pentru dezbaterea succesoarală.

2. Dacă peroanele în drept se înțeleg asupra calității de moștenitor, stabilesc masa succesorală (lista și valoarea bunurilor mobile și imobile) și a cotelor-părți pentru fiecare dintre urmașii ce moștenesc, cu respectarea prevederilor legale, prin apelarea directă la un mediator.

Alternativa stabilirii succesiunii la un mediator, are următoarele caracteristici, care constituie și AVANTAJE certe și evidente:

Mai rapid. Medierea permite o importantă economie de timp şi evitatea stresului generat de un litigiu derulat în faţa instanţei de judecată, deoarece procesele durează un timp relativ îndelungat. Prin mediere se ajunge, de regulă, la o soluţie în doar câteva ore.

Mai economic. Medierea implică costuri semnificativ reduse fata de o procedura judiciara. Se evită cheltuielile de judecată, respectiv taxele judiciare de timbru, onorariile expertilor etc. Mai mult, dacă pe parcursul unui proces civil, părţile ajung la o înţelegere pe calea medierii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru investirea acesteia.

Taxa judiciară de timbru care se plătește prin stabilirea succesiunii la mediator este de 1,5 % din valoarea bunurilor supuse împărțelii în loc de 3-5% prin oricare altă modalitate;

Recuperarea taxei de timbru. De reținut este faptul că această taxă judiciară de timbru poate fi recuperată chiar dacă s-a achitat integral, dar părțile au ajuns la un acord în timpul procesului. În situaţia în care părţile ajung la un acord în urma şedinţei de mediere, pot solicita instanţei de judecată rambursarea taxei judiciare care a fost achitată.

Părţile decid singure asupra modului de soluţionare a disputei. În principiu, părtile pot lua decizii mai bune cu privire la soluţionarea conflictului decât o autoritate din afară şi tind să respecte acordul când sunt direct responsabile pentru rezultatul negocierilor.

Şedinţa de mediere este stabilită în funcţie de programul părţilor. În comparaţie cu instanţa unde părţilor le este impus a se prezenta într-o dată specifică şi la o anumită oră în sala de judecată, medierea oferă părţilor oportunitatea de a stabili singure, în acord cu programul lor, data, ora şi locul unde se va desfasura şedinţa de mediere.

Părţile au control total asupra procesului. Prin mediere părtile pot să negocieze în toate aspectele prin care conflictul poate să fie soluţionat. Sunt libere să stabilească ele însele termene, condiţii, modalităţi şi să stabilească în funcţie de posibilităţile şi necesităţile fiecăruia soluţia perfectă.

Soluţia rezultată în urma medierii este un câştig pentru toate părţile. Medierea permite găsirea de către părţi, cu ajutorul mediatorului, a unei soluţii creative şi eficiente de rezolvare a conflictului prin care nimeni nu pierde, toate părţile câştigă.

Confidenţialitate asupra procesului. În comparaţie cu instanţa unde un număr variabil de persoane pot cunoaşte aspecte importante cu privire la conflictul în care sunt implicate părţile, în mediere părţile evită astfel să-şi facă publice problemele într-o sală de judecată.

Ramona Mocian
Președinte Corp Profesional al Mediatorilor Județului Cluj

Tel. 0743777000


 
 
 
 
 
 
UA-42855688-1