Planul parental in acordul de mediere

19.07.2017 postat

    Orice situație care implica diverse puncte de vedere cu privire la tema autorității părintești asupra copiilor minori sau în ceea ce privește orice aspect al vieții acestora alaturi de părintele ce își va asuma creșterea și educarea, dar și de părintele separat – ca domiciliu, trebuie să aibă în vedere, în primul rând, interesul superior al minorului, așa cum este el stipulat în Legea 272/2004 și în Noul Cod Civil – art. 263.

     Împreună sau separat, părinții sunt puși în fața unei situații, de cele mai multe ori inedite, de a gândi și de a comunica mediatorului, un plan parental, pe care apoi să îl respecte, până ce minorul va deveni major, dacă părțile nu hotărăsc de comun acord, modificări obiective intervenite până la vârsta majoratului.

    Părinții care agreează încheierea unui acord de mediere privitot la planul parental al copilului lor, pe lângă faptul că demonstrează o maturitate emoțională, au siguranța căutării și descoperirii soluțiilor celor mai potrivite și avantajoase pentru relația cu minorul.

    Din ce în ce mai mult, instanțele încurajează părinții să apeleze la persoane specializate în ceea ce privește eventualele conflicte ce pot atinge aria discuțiilor planului parental. Astfel, în biroul mediatorului pot veni ambii părinți pregatiți să parafeze înțelegerea, împreună sau separat. Important este ca acordul de mediere având ca obiect planul parental privitor la minor/i, să fie acceptat atât de către mamă cât și de către tată, să exprime voința lor liberă și neviciată.

     Cu precădere în ultimii ani, din cvarii-motive, am remarcat o degajare remarcailă a plajei de discuții izvorâte din tot atâtea probleme, în sfera planului parental. În opinia mea, acesta trebuie – în mod obligatoriu – să atingă cel puțin următoarele 10 puncte extrem de importante, în ceea ce îl privesc pe minor:

  1. Autoritatea părintească exercitată în comun de către părinți ori dacă aceasta va fi exclusivă a unui singur părinte.
  2. Stabilirea domiciliului minorului la reședința unuia dintre părinți ori stabilirea domiciliului alternativ.
  3. Stabilirea responsabilităților ambilor părinți vis-ȧ-vis de toate aspectele vieții de zi cu zi a copilului.
  4. Modalitățile de păstrare a legăturilor dintre minor și părintele separat.
  5. Îngrijirea medicală a minorului.
  6. Supravegherea și îngrijirea minorului în lipsa părinților.
  7. Comunicarea între părinți privitor la interesul minorului.
  8. Modalități de schimbare a planului parental.
  9. Aspecte privind alienarea parentală.
  10. Călătoria copilului în țara, în spațiul UE și în teritoriile non-UE, alături de unul sau altul dintre părinți.

     Detalierile fiecărei problematici enunțate mai sus, completate cu alte posibile subiecte de discuții ce pot interveni în dezbaterea unui plan parental, vor avea scopul de a aduce un plus de informare pentru orice beneficiar al serviciilor de mediere sau pentru oricine este interesat de asemenea subliecte.

Share

UA-42855688-1