Hotărâre a Judecătoriei Târgu Mureș în sprijinul medierii

14.09.2016 postat

Judecătoria Tîrgu-Mureș a hotărât ca toate citațiile emise să fie însoțite de următoarea anexă, care conține următorul text:

Părțile au posibilitatea de a apela, în condițiile art. 43, 601 și 64 din legea 192/2006, la procedura medierii în vederea soluționării litigiului pe cale amiabilă și judecătorul recomandă părților să recurgă la mediere, sens în care în temeiul art. 227 alin. 2 Cod Procedură Civilă, invită părțile să participe la o ședință de informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri, urmând ca la termen, în baza prevederilor art. 227 alin. 3 Cod Procedură Civilă, să depună procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul ședinței de informare.

Jos pălăria în fața judecătorilor din Târgu Mureș!

Medierea chiar merită să fie sprijinită prin astfel de inițiative.

UA-42855688-1