Despre mediere - în cadrul Conferinţei Legal Opportunities

13.04.2019 postat

     Onorată de invitația Organizației Studenților la Drept ai Universității Babeș-Bolyai - la Conferinţa Legal Opportunities, le-am împărtășit cele mai importante aspecte pe care eu le prețuiesc la această nobilă ocupație, poate chiar vocație.

     Totodată am avut ocazia să apreciez mult desfășurarea impecabilă și ingredientele bunelor colaborări între experți ai instituțiilor judiciare, avocați, mediatori și executori judecătorești.

     Discutata din perspectiva unei profesii liberale, profesia de mediator se afirmă an de an, ca expresie a inteligenței soluționării oricărei situații beligerante.

     Deși formarea profesională poate părea mai puțin importantă ori formală, dacă veți să deveniți mediatori de top, această etapă trebuie tratată cu mare-mare atenție: la cursurile de formare vor veni oameni care au experiența specializării lor, a instanțelor de judecată, a situațiilor conflictuale și vă vor deschide teoretic și prin simulări, primele voastre ședințe de informare, primele medieri, primele succese; multă vreme după absolvirea acestor cursuri, mi-am amintit în spețe concrete, ce m-au învățat mentorii mei.

     Dincolo de teorie, ca în orice profesie liberală, trebuie îți faci un plan de abordare a contextului în care îți vei desfășura activitatea. Cred cu tărie că atunci când evaluezi și exploatezi corect raportul dintre nevoia societății în care trăim, de a soluționa amiabil cât mai multe conflicte și disponibilitatea mediatorului de a-și da întreg concursul, de a se informa permanent și de a colabora cu profesiile compatibile, se va contura cea mai potrivită formă a tratării și prelucrării corecte a unui conflict. 

     Transformată în acord de mediere în forma și conformitatea legale, pricina capătă valențe noi, într-o manieră cum poate foarte puțini o credeau posibilă: aceea a încuviințării de către instanța de judecată și pronunțării unei sentințe, care să includă înțelegerea părților.

     De ce e posibilă această schimbare de stări, de situații, de perspective ale părților? Întrucât în mediere părţile sunt angrenate de mediator în a explora pe lângă partea juridică a problemei și latura umanistă, valența reală a conflictului. Disponibilitatea analizei unei spete cu dorința nedisimulată de soluționare prin prisma nevoilor reale ale oamenilor care îți acordă atâta încredere, este una din cheile către un acord de mediere de calitate. În totalitatea acestor nevoi, trebuinţe şi interese se caută acele punți de dialog, acea soluţie care să mulţumească ambele părţi din conflict.

     Se spune că din instanță, întotdeauna una din părți va ieși mulțumită, simțindu-se poate victorioasă, iar cealaltă nemulțumită și frustrată. Marele câștig al medierii este că de la masa negocierilor reușite, ambele părți vor avea aportul personal la găsirea celei mai avantajoase decizii. 

     Aşadar profesia de mediator este pe cât pare de facilă, pe atât de complicată. Este o sarcină împovărată de tensiunile dintre părţi, este o profesie în care implicarea emoţională trebuie ţinută la distanţă, este o slujbă în care trebuie să analizezi extrinsec şi doar în vederea găsirii de soluţii împreună cu părţile. Scopul unui mediator, în orice proces de mediere, este să ajute părţile să se deschidă unui dialog, şi să caute soluţii la conflictul lor, evitând astfel un proces în instanţa de judecată. 

     Mai mult decât atât, ca rezultat al medierii, părţile pot preveni pe viitor apariţia de noi conflicte, stabilindu-şi reguli comune de comportament în relaţia în care se află, de vecinătate, de muncă, de familie, etc. Aceasta dacă s-a ajuns la un acord de mediere. 

     În caz contrar, urmează disecţia juridică a litigiului, în care părţile nu mai deţin controlul unei soluţii proprii, nu mai au posibilitatea adaptării convingerilor și nevoilor personale ci suveranitatea legii, raţiunile juridice şi materialul probator generează o sentinţă opozabilă părților.

     Fără a fi exhaustivă, discuția privind medierea sper că a generat măcar acele curiozități specifice studenților viitori profesioniști ai dreptului. Prezența extrem de activă a participanților pentru fiecare dintre cele patru paliere ale conferinței probează afirmația. 

     Mulțumiri speciale celor ce s-au implicat direct în organizarea evenimentului: Bianca Lăpuște, Ioana Volner, Tamara Ciobanu, Anamaria Iacob si George Cristea, toți membri ai Organizației Studenților la Drept ai Universității Babeș-Bolyai.

UA-42855688-1