10 OBSERVAȚII IMPORTANTE DESPRE PARTAJ

15.02.2021 postat

1.    Partajul înseamnă practic, încetarea coproprietății asupra bunurilor pe care părțile le consideră comune, prin împărțirea lor echitabilă.

2.    Partajul poate fi făcut prin înțelegere, prin semnarea unui acord de mediere.

3.    Bunurile ce pot face obiectul unui partaj pot fi bunuri imobile (case, terenuri), bunuri mobile (mașini, bani, obiecte de uz casnic, suveniruri comune, în g-ral orice nu este bun imobil) dar și datoriile comune.

4.    Ceea ce face din mediere o procedură extrem de inteligentă de a rezolva problemele partajului, este faptul că părțile pot hotărî, printr-un acord de mediere, asupra modalității de împărțire a bunurilor și datoriilor, inclusiv prin compensarea unor datorii cu unele bunuri sau prin preluarea de către una din părți a unor credite echilibrând cu alte bunuri.

5.    Fiecare coproprietar devine proprietarul exclusiv al bunurilor numai cu începere de la data stabilită în actul de partaj, dar nu mai devreme de data încheierii actului, în cazul împărțelii voluntare,

6.    În cazul imobilelor, efectele juridice ale partajului se produc numai dacă actul de partaj încheiat în formă autentică sau hotărârea judecătorească rămasă definitivă, după caz, au fost înscrise în cartea funciară.

7.    Partajul este valabil chiar dacă nu cuprinde toate bunurile comune; pentru bunurile omise se poate face oricând un partaj suplimentar.

8.    Dacă un coproprietar este lipsit de capacitate de exercițiu ori are capacitate de exercițiu restrânsă, partajul va putea fi făcut prin bună învoială numai cu autorizarea instanței de tutelă, precum și, dacă este cazul, a ocrotitorului legal.

9.    Partajul prin acord de mediere trebuie să exprime voința liberă și neviciată a părților, din acest motiv mediatorul va face toate diligențele necesare asigurării confidențialității, imparțialității și legalității procesului de mediere.

10.    Foarte important: taxa judiciară de timbru este jumătate din valoarea taxei calculate în materie de partaj judiciar.


Obține o informare gratuită la contact:

tel. 0743777000 sau mail birou.mediator.cluj@gmail.com

 

UA-42855688-1